Aktualizácia reklám uverejnených (Vymazať lokalitu, modifikované opisy a ceny, Pridať nový obrázok)

Na zobrazenie vašej reklamy, Pridanie obrázka, Update a odstrániť musí oznámiť : prihlásiť sa