Politica pravednosti

http://www.Best-in-Croatia.com este furnizată de agenţii de publicitate şi proprietarul site-ului nu este a avut loc material sau penal răspunzător în caz că informațiile privind Cazare privata, apartamente și / sau de camere nu descrie cu adevărat situația reală.
Proprietarul site-ului renunță la orice responsabilitate, în orice fel legate de utilizarea de pagini de internet în cadrul acestui domenii, responsabilitatea pentru orice activități de utilizatori în legătură cu utilizarea sau abuzul de conținut pe paginile, precum și pentru orice deteriorare a utilizatorilor sau a părților terțe legate de utilizarea sau abuzul de conținut de site. Toate drepturile rezervate.

Limitarea răspunderii

Informații publicate pe “http://cele mai bune-în-croatia.com” pagini este furnizat de agenții de publicitate și proprietarul site-ului nu poate fi tras la răspundere penală sau material, în cazul în care informațiile privind cazarea privat, apartamente și / sau de camere nu descrie cu adevărat situația reală. Site-ul web reclama doar ofertele de publicitate private de pe teritoriul Republicii Croația. Proprietarul site-ului renunță la orice responsabilitate, în orice fel legate de utilizarea de pagini de internet în cadrul “http://cele mai bune-în-croatia.com” domeniu, responsabilitatea pentru orice activități de utilizatori în legătură cu utilizarea sau abuzul de conținut pe paginile, precum și pentru orice deteriorare a utilizatorilor sau a părților terțe legate de utilizarea sau abuzul .