Politikk pravednosti

http://www.best-in-Croatia.com er levert av annonsører og områdeeieren skal ikke være holdt vesentlig eller strafferettslig ansvar i tilfelle informasjonen på privat innkvartering, leiligheter og / eller rom ikke virkelig skildre den virkelige situasjonen.
Eieren av nettstedet frasier seg ethvert ansvar i forbindelse med bruk av internett sider innenfor dette domener, ansvar for alle aktiviteter av brukere knyttet til bruk eller misbruk av innhold på sidene, samt for eventuelle skader på brukere eller tredjeparter i forbindelse med bruk eller misbruk av innhold. Alle rettigheter reservert.

Ansvarsbegrensning

Informasjon publisert på “http://Best-i-croatia.com” sider er levert av annonsører og eieren av nettstedet skal ikke holdes vesentlig eller strafferettslig ansvarlig i saken at informasjon om privat innkvartering, leiligheter og / eller rom ikke virkelig skildre den virkelige situasjonen. Nettstedet annonserer kun tilbud om private annonsører på territoriet til Republikken Kroatia. Eieren av nettstedet frasier seg ethvert ansvar i forbindelse med bruk av internett sider innenfor “http://Best-i-croatia.com” domene, ansvar for alle aktiviteter av brukere knyttet til bruk eller misbruk av innhold på sidene, samt for eventuelle skader på brukere eller tredjeparter i forbindelse med bruk eller misbruk .